Privacyverklaring

De Drentse Diëtisten Vereniging gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u lid bent van de Drentse Diëtisten Vereniging dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de post, de mail en of telefoon. Denk hierbij aan:
Naam, AGB code, Inschrijfnummer kwaliteitsregister en daarnaast praktijkgegevens zoals telefoonnummer, adres, email, website, agb praktijk, IBANnr praktijk en KvK-inschrijfnummer. In specifieke gevallen de geboortedatum.

De Drentse Diëtisten vereniging heeft de persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om de leden te kunnen informeren en aan te kunnen melden bij de Dokter Drenthe en om de website te kunnen beheren. De geboortedatum wordt gebruikt voor het aanvragen van deelname certificaten. Uw persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

De Drentse Diëtisten Vereniging bewaart uw persoonsgegevens 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Dit in verband met afhandeling van oa de financiële verplichtingen. De geboortedatum wordt 4 maanden na het deelname aan de cursus verwijderd.

De Drentse Diëtisten vereniging deelt uw persoonlijke gegevens alleen met de Dokter Drenthe als u heeft aangegeven daarvan gebruik te willen maken. De Drentse Diëtisten Vereniging zal deze gegevens op een veilige manier overdragen. Bij het organiseren van een cursus worden persoonlijke gegevens gedeeld met het opleidingsinstituut. Hiervoor wordt u bij aanmelding voor een cursus toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@drentsedietistenvereniging.nl. Houd er rekening mee dat de DDV in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen.

Beveiliging
De Drentse Diëtisten Vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via info@drentsedietistenvereniging.nl

Meer informatie
Als u  vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Drentse Diëtisten Vereniging kunt u contact opnemen via info@drentsedietistenvereniging.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Scroll naar boven