Home | Over ons | Waarom de diëtist | Ketenzorg | Contact
 

Waarom de diëtist?

Reden doorverwijzen

De diëtist is de deskundige om te helpen op het gebied van voeding en gezondheid. Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt, zie de artsenwijzer www.artsenwijzer.info.
Dieetadvisering die conform de zorgstandaard wordt gegeven als onderdeel van Gecoördineerde Multidisiplinaire Zorg (GMZ) of Diagnose Behandel Combinaties (DBC) is ingekocht door de zorgverzekeraar als ketenzorg. Ketenzorg is in Drenthe geregeld voor patiënten met diabetes mellitus, COPD en sinds 2016 ook cardio vasculair risico.
Andere veel voorkomende redenen tot doorverwijzen kunnen zijn:

 • Anemie, ondervoeding en/of ondergewicht (bijvoorbeeld bij kwetsbare ouderen)
 • Obesitas
 • Oncologie
 • Darmproblematiek (bijvoorbeeld IBS met behulp van FODMAP)

Hoe werken wij?

Kwaliteit
Alle diëtisten aangesloten bij de DDV voldoen aan kwaliteitscriteria (opleiding HBO diëtetiek en ingeschreven in initieelregister of periodiek register) De diëtisten zijn lid van de NVD en/of DCN.
Een dieetbehandeling bestaat uit de volgende stappen:

 1. Aanmelding: Komt een cliënt rechtstreeks zonder verwijzing dan vindt er allereerst screening plaats op pluis/niet pluis volgens module Screening Directe Toegankelijkheid Diëtetiek.  
 2. Diëtistisch onderzoek: onderzoek naar verwachtingen, hulpvraag, medische voorgeschiedenis, huidige laboratoriumwaarden en stofwisselingsgegevens, psychosociale gegevens, eetgedrag en voedingstoestand. 
 3. Diëtistische diagnosestelling: analyse van verkregen gegevens en formuleren van het kernprobleem.
 4. Vaststellen behandelplan/behandeling: bepalen van de doelstelling van de behandeling en het opstellen van het behandelplan, informeren en afstemmen met de verwijzer en/of andere betrokken zorgprofessionals 
 5. Uitvoeren van de behandeling
 6. Evaluatie en zo nodig bijstellen van de behandeling
 7. Afsluiting van de behandeling: registreren van eindgegevens, reden van afsluiting en informeren van de verwijzer

Privacyverklaring Vind een diëtist Vergoeding